Kontrollansvarig med behörighet K
Riksbehörighet utfärdat av Sitac certifikat nr. SC0623-12 t.o.m. 170321
Entreprenadbesiktningar
Sitac certifikat nr. 1076/00 t.o.m. 190227
Sakkunnig skyddsrum / Fysiskt skydd
Räddningsverket certifikat nr. SRG 144 t.o.m 2014
Svensk Brand & Säkerhets Certifiering AB certifikat nr. 04-244
SBF Norm 1998:1, Norm för brandprojektör t.o.m. 160514.
Fortlöpande besiktningar
under byggskedet samt granskning av handlingar
Tekniska utredningar
Besiktningar och förslag till åtgärder
Upprättande av
förfrågningsunderlag, utvärdering av anbud, upphandling och kontrakt
Uppdragsgivare är
HSB:s moderföreningar och bostadsrättsföreningar i Skåne, Blekinge och Småland samt privata byggherrar och föreningar
Jag startade i byggbranschen 1969 som konstruktör efter avslutad examen från teknisk gymnasium i Hässleholm. Under dessa fem år som konstruktör läste jag vidare på LTH som specialstuderande. Från 1974 till 1989 var jag byggnadsinspektör i Lunds Kommun med ansvar för distrikt Väster. Under denna tid kontrollerade och besiktigade jag alla typer av byggnader. Tiden mellan 1989 och 1993 var jag kvalitetsansvarig på HSB Riksförbund Region Söder. Under den här tiden var jag byggherrens kvalitetsansvarig för 50 objekt i 25 olika kommuner i Skåne, Blekinge och Småland. Den största delen bestod av bostäder i grupper från 10 upp till 170 lgh. En mindre del bestod av kontor, hotell och butiker.
Firmanamn: Kvalitetsbygge Gert Lindahl AB
Adress: Almvägen 8
Postadress: 247 36 Södra Sandby
Tel.: 046 - 32 30 36
E-mail: Gert.Lindahl@kbygge-gl.se
Samarbetspartner: De biträdande besiktningsmän och de särskilt sakkunniga som projektet kräver